Tjenester

Spirende furufrø

Veiledning frø og planter

Skogfrøverket gir anbefalinger om bruksområder for alle frøkilder. Bruksområdene indikerer rammer for bruk av materialene der de normalt skal gi god etablering og vekst. Bruksområdene er generelle, og som ved alle skogetablering gjelder at best resultat oppnås med god kunnskap om miljøforholdene lokalt på foryngelsesfeltet.

Oppveing av frø for pakking

Frøbehandling

Skogfrøverket tilbyr ulike typer frøbehandling for kvalitetsheving av frøpartier.
Frøpartier som lagerføres hos Skogfrøverket IDS-behandles normalt etter behov og egnethet.

Person som arbeider med frøspirer på et spirebord

Frøanalyser

Laboratoriet kan tilby følgende frøanalyser:

Renhet – andel rent frø.
Frøvekt – vekt av 1000 frø.
Vanninnhold – andel vann i frøet ( i % basert på vekt) .
Spireanalyse – bestemmelse av maksimalt spiringspotensiale.
Røntgen – kvalitetsbedømming av frøets ulike bestanddeler (frøskall, opplagsnæring og kime).

Herdighetstest av skogplanter

Skogfrøverket tilbyr frysetester for skogplanteskolene for bestemmelse av planters herdighet ved hjelp av EC-metoden (Electrolytic Conductance).

Leiekleng

Skogfrøverket utfører leieklenging og rens av frø etter forespørsel.

Det er også mulig å leie lagerplass for frø på kjøle- og fryselager.

Spiretest bjørk

Priser på tjenester