Er skogplantene klare for vinterlagring?

Test av frostherdighet

Herdighetstest

Skogfrøverket tilbyr frysetester for skogplanteskolene for bestemmelse av planters herdighet ved hjelp av EC-metoden (Electrolytic Conductance).

For å unngå dårlig plantekvalitet etter vinterlagring er det viktig at plantene er skikkelig innvintret/frostherdige når de legges på fryselager om høsten. Forsøk viser at det er en klar sammenheng mellom plantenes herdighet og lagringsevne. Resultatet av for tidlig lagring kan være stor andel døde planter samt planter med lav vitalitet. Lagringstidspunktet er følgelig viktig med tanke på plantekvaliteten.

Grovt sett bør plantene være herdige i midten av oktober, men tidspunktet kan variere fra slutten av september til midten av november grunnet følgende faktorer:

klimatiske forhold
proveniens
treslag
såtidspunkt
gjødslingsrutiner
kortdagsbehandling
frostduk/frostvanning

En forutsetning for å lykkes med lagring av planter er at man har testmetoder som gir sikre indikasjoner på om plantene er lagringsdyktige eller ikke.

EC-metoden er en frysetest som gjør det mulig å bestemme plantenes herdighet ved å måle den ionelekkasje (elektrolyttisk ledningsevne) som oppstår når plantevevets cellemembram skades av frost. Skudd av plantene frysetestes ved -25°C. Ved en eventuell skade vil det oppstå en ionelekkasje fra cellene (skadet cellemembran). Jo høyere lekkasje desto større skade har planten fått.