Vårt samfunnsoppdrag:

Kvalitetsfrø til norsk skogbruk

Skogplante-foredling

Skogfrøverket driver foredling på skogstrær for å kunne levere frø som gir skog med god klimatilpasning og vekst

Velg rett plante

Valg av proveniens er viktig. Hvilken proveniens er riktig der du planlegger planting?
Spirende furufrø
Sanking av kongler etter hogst

Konglesanking

Skogfrøverket skal sørge for frø til hele landet, og organiser konglesanking i gode frøår. 2021 ser ut til å bli et godt frøår for både gran og furu.

Aktuelt

14. januar 2022
Skogfrøverket lanserer Proveniensvelgeren. Et kartbasert verktøy for veiledning i valg av skogfrø og skogplanter! Proveniensvelgeren er utviklet i samarbeid med NIBIO og finansiert av LMD.
3. januar 2022
Vi søker en medarbeider som skal ha ansvar for Skogfrøverkets foredling på gran i Sør-Norge.  Dette er stillingen for deg som liker å kombinere vitenskapelig og praktisk arbeid, inne som ute! (2. gangs utlysning)
11. november 2021
I Nordland har det regnet og snødd om hverandre i høst. Sankingen av grankongler har vært utfordrende, men så langt er resultatet lovende!

Kontakt oss

Faktura-adresse

EHF-faktura
org.nr. 976 001 583
skogfroverket@ebilag.com

Våre tjenester

Følg oss på sosiale medier

Alle rettigheter © 2022 Skogfrøverket