Vårt samfunnsoppdrag:

Kvalitetsfrø til norsk skogbruk

Skogplante-foredling

Skogfrøverket driver foredling på skogstrær for å kunne levere frø som gir skog med god klimatilpasning og vekst

Velg rett plante

Valg av proveniens er viktig. Hvilken proveniens er riktig der du planlegger planting?

Konglesanking

Skogfrøverket skal sørge for frø til hele landet, og organiser konglesanking i gode frøår. Sanking kan finne sted i vanlig skog eller i frøplantasjer.

Aktuelt

Liker du praktisk plantestell og jord under neglene? Vi søker etter en person som vil få ansvar for stell av planter i vårt foredlingssenter på Biri. Senteret er lokalisert hos Skogplanter Østnorge AS på Biri.
Vekstforholdene for skogtrær varierer mye i Norge, og på Skogfrøverket jobber vi for å finne fram til frø som gir godt klimatilpassede skogplanter i alle deler av landet
Den 2. juni hadde NRK en sak om foryngelseskontroll hos Statskog og om klimaendringer som en av flere mulige årsaker til avgang i plantefelter. I reportasjen påstår Naturvernforbundet at dagens planter har liten genetisk variasjon. Dette er en påstand som ikke har rot i virkeligheten!