Vårt samfunnsoppdrag:

Kvalitetsfrø til norsk skogbruk

Skogplante-foredling

Skogfrøverket driver foredling på skogstrær for å kunne levere frø som gir skog med god klimatilpasning og vekst

Velg rett plante

Valg av proveniens er viktig. Hvilken proveniens er riktig der du planlegger planting?

Konglesanking

Skogfrøverket skal sørge for frø til hele landet, og organiser konglesanking i gode frøår. Sanking kan finne sted i vanlig skog eller i frøplantasjer.

Aktuelt

Skogfrøverkets årsmelding for 2022

Her finner du Skogfrøverkets årsmelding for 2022 med statistikk for frø og planter. Som vanlig gir årsmeldingen fyldig informasjon om Skogfrøverkets virksomhet og prosjekter.

Høy genetisk variasjon i norske skogplanter!

Den 2. juni hadde NRK en sak om foryngelseskontroll hos Statskog og om klimaendringer som en av flere mulige årsaker til avgang i plantefelter. I reportasjen påstår Naturvernforbundet at dagens planter har liten genetisk variasjon. Dette er en påstand som ikke har rot i virkeligheten!
Sanking av furukongler i Bjørke frøplantasje

Sanking av furukongler i Bjørke frøplantasje

Det sankes i disse dager furukongler i frøplantasjen på Bjørke forsøksgård i Hamar kommune. Her trosses kulde og frosne fingre for å skaffe furufrø til skogbruket.