Vårt samfunnsoppdrag:

Kvalitetsfrø til norsk skogbruk

Skogplante-foredling

Skogfrøverket driver foredling på skogstrær for å kunne levere frø som gir skog med god klimatilpasning og vekst

Velg rett plante

Valg av proveniens er viktig. Hvilken proveniens er riktig der du planlegger planting?

Konglesanking

Skogfrøverket skal sørge for frø til hele landet, og organiser konglesanking i gode frøår. Sanking kan finne sted i vanlig skog eller i frøplantasjer.

Aktuelt

Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling og frøforsyning er revidert for å møte de økende klimautfordringene og behovet for å introdusere nye treslag i frøforsyningen.
Skogfrøverket har oppdatert veiledningen for bruk av frø ved direkte såing av furu i skogen.
Skogfrøverkets nåværende daglige leder ønsker å gå av med pensjon, og vi søker derfor etter hans etterfølger.