Vårt samfunnsoppdrag:

Kvalitetsfrø til norsk skogbruk

Skogplante-foredling

Skogfrøverket driver foredling på skogstrær for å kunne levere frø som gir skog med god klimatilpasning og vekst

Velg rett plante

Valg av proveniens er viktig. Hvilken proveniens er riktig der du planlegger planting?

Konglesanking

Skogfrøverket skal sørge for frø til hele landet, og organiser konglesanking i gode frøår. Sanking kan finne sted i vanlig skog eller i frøplantasjer.

Aktuelt

Skogfrøverkets nåværende daglige leder ønsker å gå av med pensjon, og vi søker derfor etter hans etterfølger.
Hvert år henter Skogfrøverket inn oppgaver over leverte skogplanter fra norske skogplanteskoler. Det ble levert drøyt 47,6 millioner planter til skogbruket fra norske skogplanteskoler i 2023. Det er en liten nedgang fra året før på 3,3% og 1,6 millioner planter.
Vekstforholdene for skogtrær varierer mye i Norge, og på Skogfrøverket jobber vi for å finne fram til frø som gir godt klimatilpassede skogplanter i alle deler av landet