Frø- og konglesanking

Konglesanking

Gode frøår inntreffer med varierende mellomrom og er avhengig av to påfølgende år med varmt og tørt klima og trærnes kondisjon. I lavlandet i Sør-Norge kan gode frøår på gran inntreffe så ofte som hvert 4. år. I høyereliggende skog og i Nord-Norge kan det gå mange år mellom de gode frøårene.

Skogfrøverket setter i gang konglesanking når det er behov for å supplere frølagrene. Skogfrøverket har ansvar for at det til enhver tid finnes skogfrø av god kvalitet tilgjengelig for norske skogplanteskoler og skogbruket.  Avgjørelse om sanking blir tatt på grunnlag av kongleprøver. Kongleprøvene gir informasjon om kvalitet på kongler og frø om riktig tidspunkt for konglesanking. Sanking kan finne sted i vanlig skog, utvalgte bestand (forhåndsgodkjent) eller i frøplantasjer. Konglesanking skjer helst i samband med hogst.

Kongleprøver

Før en konglessanking kan starte må det sendes kongleprøver til Skogfrøverket for analyse.

Det er viktig at kongleprøvene innhentes på rett måte. Konglesanking som er iverksatt på grunnlag av feilaktige prøver kan føre til dårlig økonomi i frøproduksjonen, samt at frøet får dårlig spireevne og holdbarhet. Som regel er det nødvendig å felle trærne hvor det skal hentes kongleprøver.

Kongleprøvene må:

  • tas fra bestand hvor det er aktuelt å sanke, eller tilsvarende skog nær opp til sankestedet
  • være fra trær som er representative, dvs ikke kanttrær eller undertrykte trær
  • innholde tilsammen 2 kg med kongler fra 5 trær eller mer

Ved Skogfrøverket måles konglene for vanninnhold og det gjøres en røntgenanalyse av frøet. Avgjørelse om sanking kan ofte tas etter 1 til 2 dager etter at prøven er mottatt ved Skogfrøverket. Spiretesten gir det endelige resultat etter 14/21 dager.

Kongleprøver pakkes i tett plastpose og sendes som vanlig postpakke. Mer veiledning om kongleprøvene finnes på skjemaet kongleprøver og retningslinjer for konglesanking.

Tips!

  • Dersom det avvirkes skog i umiddelbar nærhet til hvor det skal sankes (tilgrensende bestand), så kan kongleprøver hentes her. Konglene må imidlertid være helt ferske!
  • Skal bestandet avvirkes og konglesanking vurderes, så kan det gjøres en avtale med skogeier om å felle trær i forkant for å hente kongleprøver.
  • Dersom det ikke er mulig å felle trær eller hente prøver i forbindelse med avvirkning, så er det mulig å skyte ned kongler med et salonggevær. Skogeier og eventuelt naboer må varsles og sikkerheten må ivaretas.

Skadegjørere på konger og frø

Frø er mat for både fugler, dyr og insekter og er en viktig kilde til mangfoldet i skogen. Ved konglesanking er det viktig for oss unngå plukking av kongler som er skadet av insekter eller sopp fordi slike skader fører til redusert frøutbytte og dårlig frøkvalitet.

Skogfrøverket har derfor laget en brosjyre med informasjon om alvorlige soppsykdommer og skadeinsekter på kongler og frø med en bestemmelsesnøkkel for slike skader. Du finner brosjyren i menyen til høyre