Leie av frøtilvirkning og lager

Leiekleng og rensing

Skogfrøverket utfører leieklenging og rens av frø etter forespørsel.
Minste kvantum: 50 liter kongler (ca 15 kg grankongler og 20 kg furukongler)

Skogfrøverket tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan oppstå ved håndtering og lagring av frø eller planter. Kunden må selv sørge for forsikring av frø eller planter dersom det er ønskelig. Frø leveres i lufttette plastdunker eller i plastposer pakket i kartong.

Lager

Det er mulig å leie lagerplass for frø på våre kjølelager og fryselager. Det inngås en leiekontrakt for denne tjenesten.

Se priser i prisliste for tjenester.