Velg riktig plante til den nye skogen

Veiledning frø og planter

Proveniensvelgeren

Den nye proveniensvelgeren ble lansert den 14. januar 2022. Bruk det kartbaserte verktøyet for å finne de beste alternativene for foryngelse av skogen.


      

     PROVENIENSVELGEREN!

Skogfrøverket gir anbefalinger om bruksområder for skogfrø sanket i norske frøplantasjer og i skogbestand. Bruksområdene indikerer rammene for bruk av materialene der de normalt skal gi god etablering og vekst. Bruksområdene er generelle, og som ved all skogetablering gjelder at best resultat oppnås med god kunnskap om miljøforholdene lokalt på foryngelsesfeltet.

Importerte frøplantasjematerialer av svensk furu brukes etter de til enhver gjeldende regler fra Kontrollutvalget for skogfrøforsyningen.

I filsamlingene finner du frøkildebeskrivelser for frøplantasjer, utvalgte bestand og spesielle frøpartier for både skogbruk og juletre- og pyntegrøntproduksjon.