Velg riktig plante til den nye skogen

Veiledning frø og planter

Bruksområder for skogfrø

Skogfrøverket gir anbefalinger om bruksområder for skogfrø sanket i norske frøplantasjer og i skogbestand. Bruksområdene indikerer rammene for bruk av materialene der de normalt skal gi god etablering og vekst. Bruksområdene er generelle, og som ved all skogetablering gjelder at best resultat oppnås med god kunnskap om miljøforholdene lokalt på foryngelsesfeltet.

Importerte frøplantasjematerialer av svensk furu brukes etter de til enhver gjeldende regler fra Kontrollutvalget for skogfrøforsyningen.

I filsamlingen finner du frøkildebeskrivelser for frøplantasjer. Beskrivelsen gir kort beskrivelse av plantasjen, opphavet til avlsmaterialet i plantasjen og anbefalt bruksområde. Beskrivelsen har også med bruksområdekart som illustrerer hvor plantematerialet kan brukes. Arkene er i PDF format og kan skrives ut.

Skogfrøverket har også et verktøy der du kan få en liste over anbefalte frøkilde for hvert enkelt kommune og høydelag.

Finn anbefalte frøkilder

Kontakt oss

Faktura-adresse

EHF-faktura
org.nr. 976 001 583
skogfroverket@ebilag.com

Våre tjenester

Følg oss på sosiale medier

Alle rettigheter © 2021 Skogfrøverket