Gjeldende 09.01.24

Leveringsvilkår


Bestillinger
Skogfrøverket tar imot frøbestillinger gjennom nettbutikk, epost eller telefon. Bestillinger effektueres normalt i den rekkefølgen de mottas, men norske planteskoler må prioriteres av hensyn til innsåing. Skogfrøverket forbeholder seg retten til å fordele etterspurte frøpartier mellom kunder. Frø er tilgjengelig for direkte såing i skog eller eksport så lenge det ikke får konsekvenser for forsyningssikkerheten til norske skogplanteskoler.

Priser
Det tas forbehold om eventuelle feil i prislister og nettbutikk. Det er prisen som framkommer i ordrebekreftelsen/fakturaen som er gjeldende for transaksjonen. Priser oppgis eksklusive mva. Prisene justeres hvert år og gjeldende fra 1. november.

Prisen på norsk gran og furufrø består av grunnpris pluss pristillegg. Andre frøpartier prises manuelt. Grunnprisen beregnes etter en prismatrise med utgangspunkt i spireprosent etter 14 dager. Følgende pristillegg gjelder fra 2024

  • Frøplantasjefrø +30%    av grunnpris
  • Frøplantasjefrø gran + foredlingstillegg +95%    av grunnpris
  • Testede kloner +110%  av grunnpris
  • Testede parkrysninger +125%  av grunnpris

Det er ingen minstegrense for bestilling av frø fra Skogfrøverket, men for bestillinger under 800 kr kreves et småordretillegg på kr 400.-

Kostnader til eventuelle plantehelsesertifikater kan tilkomme ved eksport.

Leveranser
Skogfrøverket leverer så raskt som mulig eller til avtalt tid. Ordre mottatt i salgssesongen (februar til august) vil normalt kunne sendes/leveres dagen etter bestilling. Hastebestillinger kan ofte handteres samme dag. Utenfor salgssesongen må det forventes lengre leveringstid. Frø som krever stratifisering, vitalisering, IDS eller fraksjonering må bestilles 2 måneder før levering, og senest 1. februar. Alle innenlands frøbestillinger til planteskolekunder leveres som ekspress neste dag med Bring, med mindre annet er avtalt.

Oppgjør
Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato. Ved purring på manglende betaling kreves forsinkelsesrente etter forfallsdato. Renter og gebyrer beregnes etter statens satser og oppdateres i henhold til disse.

Reklamasjon
Eventuell klager på leveranser må formidles snarest mulig. Frø kan ikke leveres tilbake med mindre det kan fastslås at det ikke er i overenstemmelse med stambrevet. Skogfrøverket er ikke ansvarlig for kvalitetsforringelse som skyldes ugunstig lagring og behandling av frø hos kunden. Krav om erstatning fremsettes skriftlig. Det innrømmes ikke erstatning utover fakturabeløpet. Skogfrøverket har rett til å tilby leveranse av nytt frø tilsvarende en eventuell erstatningssum.

Andre forhold
Frøpartier hvor det er påvist Sirococcus conigenus beises med Celest Extra Formula M. Beiset frø leveres i spesielt merkede forpakninger og behandles forløpende i forbindelse med pakking av bestillinger. Ved utsetting i skogen skal Skogfrøverkets frøpartier brukes i tråd med Forskrift for skogfrø og skogplanter, Skogfrøverkets veiledning og Kontrollutvalgets bestemmelser.