Test og analyser av kongler og frø

Frøanalyser

Skogfrøverkets laboratorium utfører analyser som gir informasjon om kvaliteten på frø. Analysene utføres etter standardiserte metoder og regelverk fastsatt av ISTA (International Seed Testing Association).

Følgende analyser utføres:

  • Renhet – andel rent frø, andre arter og avfall i et frøparti.
  • Frøvekt – vekt av 1000 frø.
  • Vanninnhold – andel vann (oppgitt i % basert på vekt) i frøet.
  • Spireanalyse – bestemmelse av maksimalt spiringspotensiale. For arter med moderat frøkvile utføres en forbehandling (stratifisering) før frøet legges til spiring. For arter med sterk frøkvile benyttes
  • Tetrazoliumanalyse (en biokjemisk test) der andel levende frø bestemmes.
  • Røntgen – bilde som viser de ulike bestanddelene i frøet (frøskall, opplagsnæring og kime) slik at eventuelle skader eller dårlig utvikling kan oppdages

Skogfrøverket er medlem av ISTA som bidrar til kvalitetssikring av frøtestingen.

Kongleprøver

I sesong for konglesanking foretas analyser av kongleprøver for å teste frøkvalitet. Det gjøres analyse av mengde matet frø og kvaliteten på dette, og av omfanget av skader forårsaket av insekter og sopp. Resultat av analysene er avgjørende for om frøsanking i frøplantasjer eller skogbestand kan igangsettes. Det tas også flere kongleprøver for å vurdere når frøet er modent og klart for sanking.

Analysene gjøres ved Skogfrøverkets laboratorium.

Les mer om konglesanking og kongleprøver