Kvalitetsheving av frøpartier

Frøbehandling

Frøbehandling

Skogfrøverket tilbyr ulike typer frøbehandling for kvalitetsheving av frøpartier.

  • Avvinging og rensing: Våtavvinging, grovrens og finrens
  • Fraksjonering: Størrelse eller densitet etter avtale
  • Harpiksrensing: Vannbad
  • Prevac:  Fjerning av skadet frø av furu. Fjerning av tomfrø av lerk
  • IDS og kort vitalisering: Fjerning av dødt frø av gran og furu. Vitalisering 3 dager
  • IDS og lang vitalisering: Fjerning av dødt frø av gran og furu. Vitalisering > 3 dager
  • Vitalisering: Vitalisering for økt spirehastighet
  • Stratifisering: Kaldvåt behandling for å bryte frøhvile i frø med spirehemming
  • Beising: Behandling mot sopp

Frøpartier av gran og furu leveres tørket ned til 5-7% vanninnhold

NB: Frøpartier som lagerføres hos Skogfrøverket IDS-behandles normalt etter behov og egnethet. Frøpartiene får da ny pris etter den spireevne som er oppnådd som følge av IDS-behandlingen.