Slik driver Skogfrøverket

Skogplanteforedling

 

Skogplanteforedlingen skal utvikle genetisk forbedret foryngelsesmateriale slik at produksjonsskogen vokser bedre, gir virke av god kvalitet, binder mer CO2 og er godt tilpasset miljø- og klimavariasjon.

Foredlingen omfatter genetisk utvalg gjennom avkomtesting, og produksjon av foredlet frø i frøplantasjer til det utøvende skogbruket. Foredlingen kan også produsere basismateriale for vegetativ oppformering av planter. Nye frøplantasjer plantes med individer som er avkomtestet i feltforsøk i varierende skogmiljø både innen og utenfor det forventede bruksområdet.

Foredlingsarbeidet følger Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling.

Bildet under viser hovedtrekkene i et typisk foredlingsprogram for trær. Programmet starter med utvalg av et basismateriale som vanligvis er de trærne som framstår som best i naturskogen, såkalte plusstrær. Disse krysses slik at avkom kan testes i avkomforsøk. Forsøkene blir målt, og statistiske analyser gjennomføres for å beregne den genetiske verdien (avlsverdien) før utvalget til ny foredlingssyklus og nye frøplantasjer gjennomføres. Det genetiske foredlingsarbeidet foregår i foredlingspopulasjonen, mens frøplantasjene produserer det foredlede frøet til skogbruket.