Aktuelt

Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling og frøforsyning er revidert for å møte de økende klimautfordringene og behovet for å introdusere nye treslag i frøforsyningen.
Skogfrøverket har oppdatert veiledningen for bruk av frø ved direkte såing av furu i skogen.
Skogfrøverkets nåværende daglige leder ønsker å gå av med pensjon, og vi søker derfor etter hans etterfølger.
Hvert år henter Skogfrøverket inn oppgaver over leverte skogplanter fra norske skogplanteskoler. Det ble levert drøyt 47,6 millioner planter til skogbruket fra norske skogplanteskoler i 2023. Det er en liten nedgang fra året før på 3,3% og 1,6 millioner planter.
Vekstforholdene for skogtrær varierer mye i Norge, og på Skogfrøverket jobber vi for å finne fram til frø som gir godt klimatilpassede skogplanter i alle deler av landet
Her finner du Skogfrøverkets årsmelding for 2022 med statistikk for frø og planter. Som vanlig gir årsmeldingen fyldig informasjon om Skogfrøverkets virksomhet og prosjekter.