Aktuelt

Store podninger gran
6. mai 2022
Er du gartner eller agronom og har spesiell interesse for planteproduksjon? Liker du arbeidsdager preget av stor variasjon og en kombinasjon av praktisk ute- og innearbeid? Trives du med fysisk arbeid?
14. februar 2022
Det foregår nå et arbeid med å sikre viktige gener av hengebjørk og samtidig legge grunnlag for foredling av kvalitetsbjørk. Arbeidet gjøres i et samarbeidsprosjekt mellom Helge Hvoslef i Glommen Mjøsen Skog, Skogfrøverket og Skogplanter Østnorge.
Atilla Haugen med drone for klipping av podekvist
9. februar 2022
Skogfrøverket tar nå i bruk droner i stadig flere operasjoner for å effektivisere arbeidet med skogplanteforedling. I februar er det hentet inn podekvist fra gran og furu med drone, og denne metoden sparer oss for risikofylt og tidkrevende arbeid med klatring i høye trær.
14. januar 2022
Skogfrøverket lanserer Proveniensvelgeren. Et kartbasert verktøy for veiledning i valg av skogfrø og skogplanter! Proveniensvelgeren er utviklet i samarbeid med NIBIO og finansiert av LMD.
11. november 2021
I Nordland har det regnet og snødd om hverandre i høst. Sankingen av grankongler har vært utfordrende, men så langt er resultatet lovende!
17. september 2021
Skogfrøverket har i høst etablert en egen organisering av konglesankingen nordafjells. Her finner du informasjon om konglesankingen og hvem som er tillitsmenn og kontaktpersoner!
25. august 2021
I år er det meget god konglesetting på gran mange steder, spesielt nordafjells hvor det ikke har vært frøår på mange år. I Nordland er frøtilgangen kritisk og den fine sommeren gir forhåpninger om at Skogfrøverket kan få forsterket lagrene med godt modnet frø av høy kvalitet!
Dronebilde frøplantasje
10. august 2021
Skogfrøverket er kontinuerlig på leting etter arealer til nye frøplantasjer. Har du tips til eiendommer eller arealer som kan nytte til frøplantasje for gran eller furu? Ta kontakt med oss!