Aktuelt

21. september 2023
Her finner du Skogfrøverkets årsmelding for 2022 med statistikk for frø og planter. Som vanlig gir årsmeldingen fyldig informasjon om Skogfrøverkets virksomhet og prosjekter.
8. juni 2023
Den 2. juni hadde NRK en sak om foryngelseskontroll hos Statskog og om klimaendringer som en av flere mulige årsaker til avgang i plantefelter. I reportasjen påstår Naturvernforbundet at dagens planter har liten genetisk variasjon. Dette er en påstand som ikke har rot i virkeligheten!
Sanking av furukongler i Bjørke frøplantasje
20. desember 2022
Det sankes i disse dager furukongler i frøplantasjen på Bjørke forsøksgård i Hamar kommune. Her trosses kulde og frosne fingre for å skaffe furufrø til skogbruket.
Henting av podekvist med drone
15. september 2022
Skogfrøverket har testet ut bruk av droner til ulike operasjoner innenfor skogplanteforedlingen. Erfaringene er så gode at metoden vil tas mer i bruk.
14. februar 2022
Det foregår nå et arbeid med å sikre viktige gener av hengebjørk og samtidig legge grunnlag for foredling av kvalitetsbjørk. Arbeidet gjøres i et samarbeidsprosjekt mellom Helge Hvoslef i Glommen Mjøsen Skog, Skogfrøverket og Skogplanter Østnorge.
Atilla Haugen med drone for klipping av podekvist
9. februar 2022
Skogfrøverket tar nå i bruk droner i stadig flere operasjoner for å effektivisere arbeidet med skogplanteforedling. I februar er det hentet inn podekvist fra gran og furu med drone, og denne metoden sparer oss for risikofylt og tidkrevende arbeid med klatring i høye trær.