Aktuelt

Liker du praktisk plantestell og jord under neglene? Vi søker etter en person som vil få ansvar for stell av planter i vårt foredlingssenter på Biri. Senteret er lokalisert hos Skogplanter Østnorge AS på Biri.
Vekstforholdene for skogtrær varierer mye i Norge, og på Skogfrøverket jobber vi for å finne fram til frø som gir godt klimatilpassede skogplanter i alle deler av landet
Her finner du Skogfrøverkets årsmelding for 2022 med statistikk for frø og planter. Som vanlig gir årsmeldingen fyldig informasjon om Skogfrøverkets virksomhet og prosjekter.
Den 2. juni hadde NRK en sak om foryngelseskontroll hos Statskog og om klimaendringer som en av flere mulige årsaker til avgang i plantefelter. I reportasjen påstår Naturvernforbundet at dagens planter har liten genetisk variasjon. Dette er en påstand som ikke har rot i virkeligheten!
Sanking av furukongler i Bjørke frøplantasje
Det sankes i disse dager furukongler i frøplantasjen på Bjørke forsøksgård i Hamar kommune. Her trosses kulde og frosne fingre for å skaffe furufrø til skogbruket.
Mette startet opp på Skogfrøverket 1. oktober og har ansvar for praktisk drift av Foredlingssenter Biri, og for oppfølging av planter som skal ut i våre forsøk, frøplantasjer og arkiv.