Blomstring og frøsetting

Blomstringsrapport

Årlig mottar Skogfrøverket rapporter over de viktigste skogtrærnes blomstring og frøsetting. Rapporteringen er et viktig planleggingsverktøy for Skogfrøverket. Informasjonen er også av biologisk og allmenn interesse.

Til høyre finner du også faktaark om blomstring og frøsetting hos noen av våre norske skogtrær.

Innlogging for registrering av konglesetting