• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Frode Hjorth ansatt som daglig leder

Frode Hjorth (58) er ansatt som ny daglig leder ved Skogfrøverket og tiltrer stillingen 1.10.2016.

Les mer »

Blomstring og frøsetting . furu viktig i år!

Skogfrøverket minner om kommunenes rapportering av skogtrærnes blomstring og frøsetting.

Les mer »

123