• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Klart for kontrollerte krysninger

Avl på norsk gran og fjelledelgran

 

Les mer »

Planteskolestatistikken 2014

Det ble solgt over 31 millioner skogplanter fra norske skogplanteskoler i 2014!

Les mer »