Vi søker ny daglig leder

Skogfrøverkets nåværende daglige leder ønsker å gå av med pensjon, og vi søker derfor etter hans etterfølger.

Som daglig leder i Skogfrøverket vil du være sentral i den videre utviklingen av skogplanteforedlingen og frøforsyningen i Norge. Skog spiller en viktig rolle i klimapolitikken, både fordi den skal forsyne samfunnet med fornybare råstoffer og fordi skog skal bidra til å fange mer CO2.

I en tid der vi forventer at klimaendringene blir omfattende og utfordrende, vil det være behov for hjelpetiltak for å bevare og restaurere økosystemene i skog. Skogplanteforedling og frøforsyning inngår i disse tiltakene. I samarbeid med styret, medarbeidere og samarbeidende organisasjoner i inn- og utland skal du utvikle virksomheten for å møte disse utfordringene.

Se fullstendig stillingsutlysning: Finn.no