Leverte skogplanter i 2023

Hvert år henter Skogfrøverket inn oppgaver over leverte skogplanter fra norske skogplanteskoler. Det ble levert drøyt 47,6 millioner planter til skogbruket fra norske skogplanteskoler i 2023. Det er en liten nedgang fra året før på 3,3% og 1,6 millioner planter.

Hvert år henter Skogfrøverket inn oppgaver over leverte skogplanter fra norske skogplanteskoler. Skogfrøverket skriver også ut sertifikater for import av skogfrø og skogplanter som er godkjent av Kontrollutvalget for skogfrøforsyningen. Dette er forvaltningsoppdrag som gjøres på vegne av Landbruks- og matdepartementet i henhold til forskrift for skogfrø og skogplanter.

Det ble levert drøyt 47,6 millioner planter til skogbruket fra norske skogplanteskoler i 2023. Det er en liten nedgang fra året før på 1,6 millioner planter eller 3,3%. Statistikken inkluderer trær til juletre og pyntegrønt. Vanlig gran utgjør 94,41% av plantene, vanlig furu 5,09%, lauvtrær 0,22% og andre bartreslag 0,28%.

Det kan se ut som om planting av gran er på vei til å stagnere, mens bruk av furu øker. Lauvtrær og andre treslag er fortsatt på et lavt nivå. I de senere år er det særlig leveransen av planter til juletre og pyntegrønt som har minsket kraftig.

Les mer her: Statistikk fra Skogfrøverket – Planter 2023Statistikk fra Skogfrøverket – Planter 2023-korrigert