skogplanteforedling

Skogplanteforedling

  Skogplanteforedlingen skal utvikle genetisk forbedret foryngelsesmateriale slik at produksjonsskogen vokser bedre, gir virke av god kvalitet, binder mer CO2 og er godt tilpasset miljø- og klimavariasjon. Foredlingen omfatter genetisk utvalg gjennom avkomtesting, og produksjon av foredlet frø i frøplantasjer til det utøvende skogbruket. Foredlingen kan også produsere basismateriale for vegetativ oppformering av planter. Nye […]

Skogplanteforedling Read More »