Bruk av droner i skogplanteforedlingen

Skogfrøverket har testet ut bruk av droner til ulike operasjoner innenfor skogplanteforedlingen. Erfaringene er så gode at metoden vil tas mer i bruk.
Henting av podekvist med drone
Foto Arne Steffenrem

Skogfrøverk må i sitt arbeid med skogplanteforedling hente podekvist og kongleprøver i toppen av stående trær. Disse arbeidsoperasjonene er svært ressurskrevende og innebærer farlig arbeid. Det er et mål å effektivisere arbeidet ved å utnytte teknologi som kan påmonteres droner.

Vinteren 2021/2022 startet Skogfrøverket i gang et prosjekt i samarbeid med Biodrone AS for metodeutprøving. Prosjektet er støttet av Skogbrukets Verdiskapingsfond.

Hovedmålet i prosjektet var å teste bruk av drone påmontert klippeaggregat for sanking av podekvist og kongleprøver på stående trær.

Erfaringen var at dronens sagutstyr fungerte svært godt, men krevde gode ferdigheter og nøye planlegging av dronepiloten. Alle bevegelser måtte planlegges i forkant, og piloten måtte ha løpende øyekontakt med dronen. Vind ga ekstra utfordringer.  Lokalisering av trær som skulle klippes ble gjort ut fra forhåndsdefinerte koordinater. Dette var både effektivt og svært nøyaktig.

Sanking av podekvist fungerte godt på treslagene som metoden ble testet på. Dette var gran, furu og bjørk. Metoden fungerte aller best på bjørk, deretter gran, mens furu krevde noe mer tid. Sanking av kongler var svært enkelt på gran, mens det var noe mer krevende på furu.

Prosjektet konkluderer med at bruk av drone til sanking i høye trær er svært effektivt sammenlignet med tradisjonell klatring. Gevinsten ved økt sikkerhet for mannskapet gjør at Skogfrøverket vil ta i bruk teknologien i sitt operative arbeid.