Frøpartiet består av frø fra 4 utvalgte juletrekloner hvorav 88% er fra den best rangerte klonen, nr 5743, i Skogfrøverkets forsøksserie med juletreforsøk fra 2014. Det resterende frøet er fra 3 tidligere testede kloner opprinnelig fra Stange frøplantasje.