Bruk av drone som effektivt verktøy i skogplanteforedlingen

Skogfrøverket tar nå i bruk droner i stadig flere operasjoner for å effektivisere arbeidet med skogplanteforedling. I februar er det hentet inn podekvist fra gran og furu med drone, og denne metoden sparer oss for risikofylt og tidkrevende arbeid med klatring i høye trær.
Atilla Haugen med drone for klipping av podekvist
Foto: Gwidon Tyczynski

Trær som brukes i avlsprogrammet for skogtrær podes for oppbevaring i våre trearkiver og for etablering av frøplantasjer for produksjon av salgsfrø til skogbruket. Skogfrøverket samles hvert år inn 5 – 6000 podekvist til disse formålene. Podekvist må klippes fra toppen av eldre trær i løpet av den kaldeste perioden om vinteren. Siden dette arbeidet startet på 50 tallet er flere ulike metoder utprøvd. Nedskyting av topper eller hogst gjøres fortsatt, men det mest vanlige er å klatre opp i trærne.  Vi har lang erfaring med dette arbeidet og har godt utstyr og kompetent mannskap til å utføre jobben. Likevel er det et krevende arbeid. Snø, kulde og vind gir større risiko for klatrere som skal uføre jobben, og det er et mål å redusere omfanget av risikofylt arbeid så mye som mulig. Det kan bli mulig ved bruk av droner til klipping av podekvist.  I samarbeid med Atilla Haugen i Biodrone testes nå bruk av drone med egnet utstyr til klipping av podekvist både i Trøndelag og på Hedmarken, og resultatet er svært lovende.

Klipping av podekvist ved klatring i høye trær er utfordrende og arbeidskrevende. Foto: Gwidon Tyczynski

 

Droner brukes stadig mer til ulike kartlegginger av skog, og Skogfrøverket tester også bruk av drone med LiDAR laserscanner for høydemåling av enkelttrær i forsøksfelt. Et svært spennende prosjekt, som også gjøres i samarbeid med Biodrone.

Drone med klippeaggregat
Drone med klippeaggregat. Foto; Atilla Haugen

 

Henting av podekvist med drone
Foto Arne Steffenrem