Arealer til nye frøplantasjer

Skogfrøverket er kontinuerlig på leting etter arealer til nye frøplantasjer. Har du tips til eiendommer eller arealer som kan nytte til frøplantasje for gran eller furu? Ta kontakt med oss!
Dronebilde frøplantasje
Dronebilde Sanderud frøplantasje.

For å sikre framtidig tilgang på frø til det norske skogbruket, må det stadig etableres nye frøplantasjer. Mange av de gamle frøkildene våre for gran er gamle frøplantasjer som etter hvert går ut av produksjon.  Disse må fornyes. I tillegg har Skogfrøverket igangsatt et foredlingsprogram for furu, som også vil kreve ca 350 dekar med arealer til nye frøplantasjer.

Arealet må være på minimum 50 dekar, være vel arrondert og framkommelig med traktor og ligge i høydelag 0 – 350 meter over havet. .

Høyest på prioriteringslista vår akkurat nå er

  • 120 dekar areal til frøplantasje for gran i Innlandet på ca 300 meter over havet
  • 70 dekar areal til frøplantasje for gran på Vestlandet på 0 – 100 meter over havet
  • 200 dekar areal til frøplantasje for furu. Behov for arealer i flere høydelag og deler av landet
  • 170 dekar areal til frøplantasje for gran i Innlandet på ca 150 – 250 meter