Revidert foredlingsstrategi

Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling og frøforsyning er revidert for å møte de økende klimautfordringene og behovet for å introdusere nye treslag i frøforsyningen.
I foredlingssenterne på Biri (bildet) og Kvatninga har Skogfrøverket klonarkiver med utvalgene fra avkomforsøk. Her gjøres krysninger for å skape nye familier for testing i neste generasjons avkomforsøk.

Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling og frøforsyning ble utformet i 2010, etter en grundig prosess der fagpersoner med omfattende erfaring i foredlingsfaget bidro. I 2017 ble strategien revidert første gang. Mange av de mål som ble satt i strategien er realisert. Ny kunnskap, nye metoder og ny teknologi i foredlingsfaget har kommet til, skogbrukets rammevilkår er i stadig endring og utsiktene for klimaendringene er mer dramatiske nå enn for få år siden. Strategi for skogplanteforedling og frøforsyning er nå revidert for andre gang og for å møte de økende klimautfordringene og behovet for å introdusere nye treslag i frøforsyningen. Vårt mål er å sørge for landsdekkende forsyning av frø av høy kvalitet for de treslagene og proveniensene som er relevante for produksjonsskogbruket.  

Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling og frøforsyning