Proveniensvelgeren

Skogfrøverket lanserer Proveniensvelgeren. Et kartbasert verktøy for veiledning i valg av skogfrø og skogplanter! Proveniensvelgeren er utviklet i samarbeid med NIBIO og finansiert av LMD.
Proveniensvelgeren

Riktig valg av frø- og plantemateriale er viktig for å sikre godt vekst og klimatilpasning i skogetableringen. Proveniensvelgeren er et nytt og kartbasert veiledningsverktøy som sammen med øvrig veiledningsmateriell fra Skogfrøverket vil bidra til å gjøre gode valg lettere. Proveniensvelgeren er utviklet i et samarbeid mellom NIBIO og er finansiert av LMD. Proveniensvelgeren 1.0 baserer seg på dagens retningslinjer og forskrifter for skogfrø og skogplanter. Proveniensvelgeren 2.0 som er planlagt lansert i 2023 vil i tillegg utnytte forflytningsfunksjoner som bygger på data fra et stort antall feltforsøk der plantematerialene er testet på ulike lokaliteter med forskjellig klima. Dette er et utviklingsarbeid som i tillegg til NIBIO involverer samarbeid med Luke i Finland og Skogforsk i Sverige.