Organisering av konglesanking

Skogfrøverket har i høst etablert en egen organisering av konglesankingen nordafjells. Her finner du informasjon om konglesankingen og hvem som er tillitsmenn og kontaktpersoner!

Skogfrøverket har i år en etterlengtet mulighet for å få fylt frølagrene med frø av god kvalitet for skogbruket nordafjells. Spesielt er det viktig for Nordland hvor frøsituasjonen er kritisk. Det er etablert et godt samarbeid med Allskog, SB Skog og Nortømmer for på best mulig måtte kunne utnytte tilgjengelige skogsdrifter til konglesanking i høst.

Tidligere hadde kommuner og fylkesmannen et forvaltningsansvar for skogfrøforsyningen i Trøndelag og Nordland. Nå har Skogfrøverket etablert et eget apparat i samarbeid med Skogkurs og Skogselskapet som skal ivareta dette arbeidet. I høst skal denne organiseringen utprøves for første gang i stor skala nordafjells. Organiseringen og ansvar er endret, men Skogfrøverket setter fortsatt pris på det gode samarbeidet med Statsforvalteren og skogbruksansvarlige i kommunene hvor det kommer til å foregå konglesanking.

I Trøndelag er det planlagt sanket 300 sekker med kongler, fortrinnsvis i litt høyereliggende skog. I Nordland er det planlagt sanket 700 sekker med kongler. En konglesekk rommer 50 liter. Konglesankere ansatt av Skogfrøverket får betalt fra 290-340 kroner pr sekk i Trøndelag. I Nordland er sekkeprisen fra 340-390 kroner. Personer som ønsker å plukke kongler må ta direkte kontakt med Skogfrøverkets tillitsmenn i den regionen det angår.

Nedenfor er en oversikt med kontaktinformasjon til Skogfrøverkets tillitsmenn i konglesankinga nordafjells.

Tillitsmenn i konglesankingen

 

Sankeplaner, retningslinjer, veiledning, godkjenning av kongleprøver, informasjon & media

Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket
oyvind@skogfroverket.no
995 11 266

Organisering og oppfølging av konglesanking i Trøndelag

Torstein Myhre, Skogfrøverket
Hovedansvarlig for Trøndelag og spesielt midtre del av Trøndelag
torstein@skogfroverket.no
909 47 533

Hans Chr Brede, Skogselskapet i Trøndelag
Ansvar sør i Trøndelag, Stjørdal og sørover
hans@trondelagenskogselskap.no
950 65 685

Bjørn Arve Øvereng, Skogkurs
Ansvar for Namdalen
bao@skogkurs.no
950 97 408

Organisering og oppfølging av konglesanking i Nordland

Frode Hjorth, Skogfrøverket
Hovedansvarlig for Nordland og spesielt Hattfjelldal, Grane og Vefsn
fhj@skogfroverket.no
909 17 788

Ole-Bendik Bendigtsen, Skogkurs
Ansvar for Rana, Hemnes og nord om Saltfjellet
olebendikbendigtsen@gmail.com
468 91 542

Kontakt mellom driftsansvarlige hos Allskog, SB Skog og Nortømmer og Skogfrøverket angående skogsdrifter og konglesanking rettes direkte til de regionalt ansvarlige i Trøndelag og Nordland.

Henvendelser angående arbeid med konglesanking rettes også direkte til de regionalt ansvarlige.

Spørsmål av overordnet art, kvalitet på kongler og frø, resultater fra kongleprøver og godkjenning av kongleprøver for sanking kan rettes til Øyvind Meland Edvardsen.