Organisasjonen og historie

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk

Organisasjonen

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk er en ideell organisasjon som har til formål å sørge for en landsdekkende skogfrøforsyning av god kvalitet.

Stiftelsen skal også drive rådgiving vedrørende frø- og planteforedling. I tillegg har Skogfrøverket ansvaret for oppbygging, drift og forvaltning av skogfrøplantasjer i hele landet. Skogfrøverket ligger på Hamar og ledes av et styre bestående av 7 representanter utnevnt av Landbruks- og matdepartementet, Det norske Skogselskap, Norskog, Norges Skogeierforbund, Fagrådet for norske skogplanteskoler og de ansatte.

Styrets leder er Johannes Bergum (valgt 14. mars 2019)

Skogfrøverket har 14 ansatte, hvorav to medarbeidere har kontor i Steinkjer og med ansvar for virksomheten nordafjells og en medarbeider har kontor i Bergen med ansvar for virksomheten på Vestlandet.

Organisasjonsnummer: 976001583

Historikk

Skogfrøverket har i over 125 år hatt en sentral plass i norsk frøforsyning. Allerede i 1895 ble Hamar Klenganstalt anlagt for å sikre frø til skogbruket i Østlandsområdet.

Til klenganstalten hørte også en planteskole som ble nedlagt i 1942. I 1937 ble navnet endret til Hamar Statskleng. Dette anlegget ble i 1946 totaltskadet i en brann og etter en periode i midlertidige lokaler, ble det nåværende bygget i Birkebeinervegen 11 reist. Det nye anlegget fikk navnet Statens Skogfrøverk og sto ferdig i 1953. Anlegget skulle forsyne hele landet med skogfrø og ble dimensjonert etter datidens optimistiske prognoser for skogreising og tilplanting. Det nye frøverket var et av verdens største i sitt slag.

Fram til 1. januar 1996 var Statens Skogfrøverk direkte underlagt Landbruksdepartementet. Etter dette ble virksomheten solgt til Det norske Skogselskap som valgte å opprette Stiftelsen Det norske Skogfrøverk.

På folkemunne i Hamar: Klenganstalten, Konglefabrikken og Frøverket.