Organisasjonen og historie

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk

Organisasjonen

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk er en ideell organisasjon som har til formål å sørge for en landsdekkende skogfrøforsyning av god kvalitet.

Stiftelsen skal også drive rådgiving vedrørende frø- og planteforedling. I tillegg har Skogfrøverket ansvaret for oppbygging, drift og forvaltning av skogfrøplantasjer i hele landet. Skogfrøverket ligger på Hamar og ledes av et styre bestående av 7 representanter utnevnt av Landbruks- og matdepartementet, Det norske Skogselskap, Norskog, Norges Skogeierforbund, Fagrådet for norske skogplanteskoler og de ansatte.

Styrets leder er Lars Kihle (fra 22.3.2023).

Skogfrøverket har 15 ansatte, hvorav to medarbeidere har kontor i Steinkjer og med ansvar for virksomheten nordafjells og én medarbeider har kontor i Bergen med ansvar for virksomheten på Vestlandet.

Organisasjonsnummer: 976001583

Historikk

Skogfrøverket har i over 125 år hatt en sentral plass i norsk frøforsyning. Allerede i 1895 ble Hamar Klenganstalt anlagt for å sikre frø til skogbruket i Østlandsområdet.

Til klenganstalten hørte også en planteskole som ble nedlagt i 1942. I 1937 ble navnet endret til Hamar Statskleng. Dette anlegget ble i 1946 totaltskadet i en brann og etter en periode i midlertidige lokaler, ble det nåværende bygget i Birkebeinervegen 11 reist. Det nye anlegget fikk navnet Statens Skogfrøverk og sto ferdig i 1953. Anlegget skulle forsyne hele landet med skogfrø og ble dimensjonert etter datidens optimistiske prognoser for skogreising og tilplanting. Det nye frøverket var et av verdens største i sitt slag.

Fram til 1. januar 1996 var Statens Skogfrøverk direkte underlagt Landbruksdepartementet. Etter dette ble virksomheten solgt til Det norske Skogselskap som valgte å opprette Stiftelsen Det norske Skogfrøverk.

På folkemunne i Hamar: Klenganstalten, Konglefabrikken og Frøverket.