Mette Bjørke er driftsleder for planteproduksjon ved Skogfrøverket

Mette startet opp på Skogfrøverket 1. oktober og har ansvar for praktisk drift av Foredlingssenter Biri, og for oppfølging av planter som skal ut i våre forsøk, frøplantasjer og arkiv.

Mette kommer fra en stilling som forsøkstekniker på Graminor.  Tidligere har hun vært arbeidsleder hos kommuneentreprenøren i avdeling for park og idrett i Hamar kommune og fagarbeider i Statens Vegvesen/Mesta. Mette har utdannelse som agronom fra Jønsberg og gartner fra Statens fagskole på Vea.  I tillegg har hun fagbrev som anleggsmaskinfører og er godkjent dronepilot.

Vi setter stor pris på Mettes allsidige kompetanse, driftighet og gode humør. Hun har vært i full sving siden første arbeidsdag og har gjort seg kjent med mange av oppgavene i stillingen. Vi ønsker Mette velkommen til Skogfrøverket.