Mari Kjos er ny skogplanteforedler for Sør og Sørøst-Norge

Mari Kjos startet opp på Skogfrøverket 1. august og er allerede godt i gang i jobben som skogplanteforedler for Sørøst-Norge.
Skogplanteforedler Mari Kjos ved stiklingbordet på Skogplanter Østnorge
Mari Kjos ved stiklingbordet på Skogplanter Østnorge

Mari har en bachelorgrad i plantevitenskap og en mastergrad i bioteknologi fra NMBU. Hun har tidligere jobbet ved ulike institutter ved NMBU ( Institutt for Plante- og Miljøvitenskap, avd. Genetikk og Plantebiologi), Norsk Institutt for Skog og Landskap (nå NIBIO), Graminor, Cryogenetics og BioBank AS. Før hun startet opp ved Skogfrøverket var hun fagrådgiver hos Strand Unikorn.

Maris oppgave blir å lede foredlingsarbeidet for gran og hengebjørk i Sør og Sørøst-Norge.  Hun har solid kompetanse innenfor plantevitenskap og bioteknologi, og denne kunnskapen kommer godt med når vi nå i stadig større grad tar i bruk DNA analyser for kvalitetssikring av foredlingsarbeidet. Hun er allerede godt i gang med systematisering og arkivering av biologisk materiale for DNA ekstraksjon fra foredlingspopulasjonen for gran og furu i Skogfrøverkets egen biobank.

Mari er oppvokst på gård på Hadeland og er bosatt med familie i Vangsåsen utenfor Hamar. Vi er veldig glade for å ha henne med på laget. Velkommen til oss!