Konglesankingen i rute!

I Nordland har det regnet og snødd om hverandre i høst. Sankingen av grankongler har vært utfordrende, men så langt er resultatet lovende!
Det har dessverre vært få slike dager under konglesankingen i høst!

I Nordland er det denne sesongen planlagt sanking av 700 sekker (350 hl) grankongler. Frøet vi får fra disse konglene skal legge grunnlaget for planteforsyningen av gran i Nord-Norge de neste ti-årene. Så langt i høst er det sanket om lag 580 sekker og 174 konglesekker har nå ankommet Skogfrøverket. Vi tør påstå at dette så langt er den største leveransen av grankongler fra Nord-Norge siden 1970! Skogfrøverket har de siste ukene hatt 5 ansatte tilstede lokalt i Hattfjelldal og Vefsn som har arbeidet med organisering og plukking av kongler. I tillegg er både pensjonister, entreprenører og skoleelever engasjert i arbeidet. Det forventes god kvalitet på frøet, særlig i høydelag 1 og 2. I høydelag 3 kan modningen av frø ha vært mangelfull. Det er først når konglene er klenget, frøet tilvirket og testet for spiring at det endelige resultatet er klart. Forholdene for konglesankingen har så langt i høst vært vanskelig på grunn av både snø og regn. Det har ikke vært til hindring for at det er lagt en stor innsats i å berge frøhøsten for Skogbruket i Nord-Norge av alle involverte!

Ansatte fra Skogfrøverket har gjort nordlendinger av seg i noen uker for å berge frøhøsten!
Snøfall og regn gjør konglesankingen utfordrende
Det har vært variabel konglesetting i Nordland og mye kongler går dessverre tapt i forbindelse med hogsten.
Konglesekkene lagres lokalt før de sendes til Skogfrøverket.
Kongler som snart skal slippes på klengene.
Lossing av konglesekker fra Vefsn i Nordland
Konglene veies opp og kjøres på lager