Ingunn Hovland er ny skogplanteforedler for Midt- og Nord-Norge

Ingunn Hovland startet opp på vårt kontor i Steinkjer 22. august.
Skogplanteforedler Ingunn Hovland
Skogplanteforedler Ingunn Hovland

Hun skal etter hvert overta stillingen til Torstein Myhre, som vil trappe ned til 50 % stilling fra kommende nyttår.

Ingunn har bachelor i både husdyrfag og naturforvaltning ved Nord Universitet, og har nå avslutta sitt masterstudium i terrestrisk økologi på samme sted. Parallelt med studier har hun arbeidet som avløser på gardsbruk på Inderøy. Ingunn er oppvokst i Florø, men er nå godt forankret med småbruk i Inderøy. Hun vil i en lang periode gå i tospann med dagens skogplanteforedler, Torstein Myhre, og vil gjennom det få en solid innføring i oppgavene.

Vi er veldig glade for å få Ingunn med på laget. Vi ønsker henne velkommen til Skogfrøverket.