Høy genetisk variasjon i norske skogplanter!

Den 2. juni hadde NRK en sak om foryngelseskontroll hos Statskog og om klimaendringer som en av flere mulige årsaker til avgang i plantefelter. I reportasjen påstår Naturvernforbundet at dagens planter har liten genetisk variasjon. Dette er en påstand som ikke har rot i virkeligheten!

Skogkonsulent i Sør-Norge, Rune Aamold i Statskog sier til NRK i reportasjen at gransnutebiller og klimaendringer, som gir mer tørke, regn og frost, tar knekken på flere planter enn før. Opp mot 20 prosent av plantene dør før de vokser opp og derfor har Norges største skogeier for første gang satt i gang å telle mer nøyaktig enn noen gang hvor mange gran – og furuplanter som har klart seg.

For Skogfrøverket er god tilpasning til klima en grunnleggende egenskap for alle våre virksomhetsområder enten det gjelder veiledning og riktig bruk av frø og plantematerialer, sammensetning og bruksområder for frøplantasjer eller i foredlingen og testingen av alle trærne i foredlingspopulasjonen. Arbeidet er vitenskapelig fundert og nærmere beskrevet i «Strategi for skogplanteforedling 2010-2040» som har bred tilslutning fra skognæring og forvaltning.

Naturvernforbundet påstår i reportasjen at skogplanting er en risikosport da «Det velges ut et lite antall morstrær som vokser veldig fort. De trærne som blir satt ut har en veldig smal genetisk bakgrunn». Dette er en påstand fra Naturvernforbundet som verken har belegg i hvordan Skogfrøverket drifter sin virksomhet eller i vitenskapelige studier om genetisk variasjon i skogplanter og skogtrær.

Kort oppsummert gir skogplanteforedlingen et genetisk forbedret foryngelsesmateriale slik at produksjonsskogen over hele landet vokser godt, binder CO2 raskt etter hogst, er godt tilpasset miljø- og klimavariasjonen og samtidig produserer virke med god kvalitet. Foredlet frø blir produsert i frøplantasjer der et stort antall foreldretrær bidrar til frøpartier med høy genetisk variasjon fra et vidt geografisk opprinnelsesområde. Frøplantasjene representerer den genetiske variasjonen i sitt bruksområde godt og gir frøpartier med like stor genetisk variasjon som naturlige bestand.

Skogfrøverket reviderer nå sin strategi for skogplanteforedling og skogfrøforsyning, for å gjøre frøforsyningen enda mer robust overfor kommende utfordringer som følge av klimaendringer, men kravet til høy genetisk variasjon vil være det samme.

Mer om genetisk variasjon i norske frøplantasjer: Genetic diversity of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seed orchard crops: Effects of number of parents, seed year, and pollen contamination. Forest Ecology and Management, 411, 132-141.