Gode utsikter for modent frø i Nordland!

De første kongleprøvene med gran som er hentet i Nordland og Nord-Trøndelag er nå analysert - de viser lovende resultater!
Analyse kongleprøver med insektskader

For snart to uker siden (i uke 36) hentet Skogfrøverket inn de første kongleprøvene nordafjells, de fleste fra Nordland. Så langt ser det ut til at frøet holder god kvalitet. Det er nesten ikke observert skader av sopp eller insekter så langt på konglene og det er lite insektskadet frø. I noen prøver er det litt mindre frø enn ønsket i konglene. Det kan skyldes faktorer som fuktig vær under bestøvning, eller lite pollen på grunn av svak konglesetting i det aktuelle området. Konglesettingen viser seg å være variabel og det siste er nok tilfellet i de prøvene med størst tomfrøandel. De første kongleprøvene fra Nordland samsvarer godt med spireevneprognosene Skogfrøverket har utarbeidet. I Nordland forventer vi derfor fullmodent frø i høydelag 1 og 2, dvs opp til 250 meter over havet. I høydelag 3 kan vi også oppleve godt modent frø på gode lokaliteter, men spesielt over 300 meter kan det være usikkerhet om frømodningen. Så langt har vi ikke fått kongleprøver fra høyereliggende skog i Trøndelag og vi er spent på hva resultatet herfra vil vise.

Resultater kongleprøver

Spireevneprognose gran nordafjells 2021


Grankongle som viser snitt med matetfrø og tomfrø