Utvinning, rensing og lagring av frø

Frøverksdrift

Ingress

Frøverksdriften omfatter i hovedsak sanking av kongler og frø, samt framstilling, kvalitetsforbedring og omsetning av skogfrø. Nedenfor beskrives prosessen fra klenging av kongler og frem til sluttproduktet – salgsfrø.

Frøutvinningen skjer ved at konglene gjennomgår en tørkeprosess, også kalt klenging. Produktet fra denne prosessen blir kalt frøhams og består av matet og umatet frø samt urenheter som kongleskjell, barnåler, frøvinger, stilk og harpiks. Rent og spiredyktig frø er sluttproduktet som blir til etter en omfattende behandling av frøhamsen gjennom flere trinn.

Registrering

Det første som skjer ved ankomst til Skogfrøverket er en kontroll med at konglesending og oppgaver stemmer. I praksis holdes sekker fra forskjellige kommuner adskilt selv om de kommer fra samme sankeområde.

Konglelager

Etter at konglene er registrert i protokollen, sendes sekkene til konglelageret. Konglene lagres i et luftig kaldtlager (tilnærmet utetemperatur) for å unngå at de åpner seg før klenging eller at det går varmgang i konglene.

Klenging

Konglene tørkes i trommelklenger. Klengprosessen varer i 5 til 8 timer avhengig av konglemengde og konglenes fuktighetsinnhold. Klenginngen starter ved 35 grader Celsius og temperaturen øker gradvis etterhvert som fuktighetsinnholdet i konglene avtar. Prosessen avsluttes når temperaturen i klenga når ca 55 grader C. Den tørre og varme luften får kongleskjellene til å åpne seg, og frøene faller ut gjennom de perforerte trommelveggene etterhvert som konglene åpner seg.

Rens og tørking

Grovrens
Etter klengingen går frøet til grovrensing. I denne prosessen fjernes konglerester og grovere urenheter fra frøet. Etter grovrensingen blir frøvingene fjernet ved våtavvinging. Frøet bløtes opp med vann for deretter å tørkes igjen. I denne prosessen løsner frøvingene.

Finrens
Til slutt går alt frø gjennom en siste renseprosess, hvor tomme og insektskadde frø, harpiksstøv og barnåler fjernes. Sluttproduktet er frø med 99,9% renhet.

Fjerning av harpiks
Harpikskorn bunnfelles i vannbad med temperatur på ca. 30 grader Celsius (gran og furu).

Tørking
Frøet tørkes i skap med luftsirkulering og en temperatur mellom 25 – 30 grader C.

Lagring av frø
Frø kan fryse- eller kjølelagres for langtids oppbevaring avhengig av frøslag. Godt modent frø av gran og furu med lavt vanninnhold (5-8 %) kan lagres i 15-20 år uten at kvaliteten blir vesentlig dårligere.

Lagring

Frø kan fryse- eller kjølelagres for langtids oppbevaring avhengig av frøslag. Godt modent frø av gran og furu med lavt vanninnhold (5-8 %) kan lagres i 15-20 år uten at kvaliteten blir vesentlig dårligere.