Foredlingsprogram for furu

Etter mange år med lite planting av furu, er interessen nå økende og det er ønskelig med tilgang på frø fra foredlet furu. Skogfrøverket har startet et foredlingsprogram for furu for hele landet, og er i full gang med arbeidet.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Det eksisterer fortsatt arkiv med plusstrær som vi nå ønsker å bevare for bruk i avlsarbeid. Ett av dem er trearkivet på Bjørke i Hamar. Nå i de kalde januardagene hentes det inn DNA prøver fra trearkivet på Bjørke.  Materialet fra Bjørke skal senere podes opp og inngå i en ny frøplantasje for høyereliggende områder på Østlandet.

Kontakt oss

Faktura-adresse

EHF-faktura
org.nr. 976 001 583
skogfroverket@ebilag.com

Våre tjenester

Følg oss på sosiale medier

Alle rettigheter © 2021 Skogfrøverket