Direkte såing i skogen

Skogfrøverket har oppdatert veiledningen for bruk av frø ved direkte såing av furu i skogen.

Direkte såing i skogen i kombinasjon med markberedning kan være et alternativ til planting når furu skal forynges på midlere og svakere boniteter. Det anbefales ikke direkte såing av granfrø, hvor konkurranse med vegetasjon og granfrøets tregere spiring ofte gir et dårlig resultat. Kjøp av frø fra Skogfrøverket til direkte såing forutsetter god tilgang på frø slik at det ikke går på bekostning av frø tiltenkt planteproduksjon. Frø som er ukurant for planteproduksjon er tilgjengelig for direkte såing. Skogfrøverket legger alltid til grunn et prinsipp om frøhusholdning. Det vil si at det tas hensyn til et fremtidig frøbehov til planteproduksjon i forhold til lagerbeholdning, frøkvalitet og forventninger om tilførsel av nytt frø.

Her følger oppdatert veiledning i forbindelse med kjøp, leveranse, oppbevaring og såing av frø i skogen når de bestilles fra Skogfrøverket.