Vi søker sesongarbeider

Liker du praktisk plantestell og jord under neglene? Vi søker etter en person som vil få ansvar for stell av planter i vårt foredlingssenter på Biri. Senteret er lokalisert hos Skogplanter Østnorge AS på Biri.

Sesongen varer fra midten av mai til ut september, og stillingsandelen vil være minimum 50% i perioden. I juli vil det være mindre behov for arbeid. Det er en viss fleksibilitet i sesongens varighet, arbeidstid og hvilke ukedager du ønsker å jobbe. Dette kan avtales nærmere. Arbeidet består i luking, klipping, vanning og stell av våre planter av gran, furu og bjørk i potter og på friland, samt stell av stiklinger i veksthus. Det vil også være andre praktiske oppgaver man deltar i sammen med våre ansatte.

Søkeren må kunne ta seg til arbeidsstedet selv og arbeide selvstendig. Kommunikasjonen foregår primært på norsk, alternativt engelsk.

Er dette noe for deg? Ta kontakt med Mette Bjørke, Driftsleder for planteproduksjon.
tlf 95980972
e-post: mette@skogfroverket.no

Søknadsfrist: 15. mars.