Stilling ledig som skogplanteforedler

Vil du være med å føre skogbruket inn i det grønne skiftet? Vi søker etter en ny medarbeider som skogplanteforedler på Østlandet. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt miljø!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Skogfrøverket er en selvstendig privat stiftelse som har til formål å forsyne det norske skogbruket med frø av høy kvalitet. Gjennom vår skogplanteforedling skal vi utvikle plantematerialer som gir bedre vekst og kvalitet og som er tilpasset et klima i endring. Virksomheten er en viktig bidragsyter i klimapolitikken og «det grønne skiftet». Skogfrøverket har aktiviteter i hele landet og samarbeider tett med forskningsmiljøene og skogbransjen. Skogfrøverket utgjør et spesialisert fagmiljø på 15 engasjerte medarbeidere, og er lokalisert i trivelige lokaler sentralt i Hamar.
Vi søker nå etter:

Skogplanteforedler

Skogplanteforedleren har ansvar for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet på gran på Østlandet.
Skogplanteforedleren skal, i samarbeid med kolleger og våre faglige nettverk og samarbeidspartnere, føre foredlingsfaget inn i en tid der ny teknologi og nye metoder gir interessante utviklingsmuligheter både for stillingen og for foredlingsfaget.

I dette ligger:

  • Lede foredlingsvirksomheten på Østlandet, herunder Skogfrøverkets foredlingssentre på Biri og Hogsmark
  • Implementere avlsstrategier og planlegge utviklingen av foredlingspopulasjonen over flere generasjoner
  • Utarbeide lang- og kortsiktige planer og budsjetter for foredlingsvirksomheten i henhold til strategi for skogplanteforedling
  • Lede det operative foredlingsarbeidet
  • Gjennomføre statistiske analyser, avlsverdiberegninger og utvalg
  • Kontakt med forskningsinstitusjoner og samarbeidspartnere
  • Representere Skogfrøverket overfor myndigheter og allmennheten i foredlingsfaglige sammenhenger

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver, der utvikling av arbeidsprosesser og ny kunnskap er en viktig del av hverdagen. Lønn etter avtale.

Vi søker en positiv og strukturert person med gode analytiske evner. Søkere bør ha høyere utdanning på master eller phd-nivå innenfor relevante fagområder som skogbruk, kvantitativ genetikk/avlsteori, plantefag eller andre relevante biovitenskaplige fagretninger. Søkeren må beherske skandinavisk språk.

Stillingen er fast med tiltredelse fra 1. januar 2022. Opplæring vil gis innen bedriften evt. ved samarbeidende virksomheter i Norden. Nærmere opplysninger gis av daglig leder Frode Hjorth (tlf. 909 17 788) eller Arne Steffenrem (tlf. 916 70 420).

Søknad sendes Stiftelsen Det norske Skogfrøverk fhj@skogfroverket.no eller Birkebeinerveien 11, 2316 Hamar innen 10. oktober 2021.

Kontakt oss

Faktura-adresse

EHF-faktura
org.nr. 976 001 583
skogfroverket@ebilag.com

Våre tjenester

Følg oss på sosiale medier

Alle rettigheter © 2021 Skogfrøverket