Ledig stilling som skogplanteforedler for Midt- og Nord-Norge

Vår skogplanteforedler nordafjells trapper ned til 50 % stilling fra nyttår, og vi søker etter hans etterfølger. Personen vi søker skal ha ansvar for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet og plantasjedrift i Midt- og Nord-Norge.
Klipping av podekvist ved klatring i høye trær er utfordrende og arbeidskrevende. Foto: Gwidon Tyczynski

Skogfrøverket er en stiftelse som har til formål å forsyne det norske skogbruket med frø av høy kvalitet. Gjennom vår skogplanteforedling skal vi utvikle plantematerialer som gir bedre vekst og kvalitet og som er tilpasset et klima i endring. Virksomheten er en viktig bidragsyter i klimapolitikken og «det grønne skiftet». Vi har aktiviteter i hele landet og samarbeider tett med forskningsmiljøene og skogbransjen. Skogfrøverket utgjør et spesialisert fagmiljø på 14 engasjerte medarbeidere, og er lokalisert i trivelige lokaler sentralt i Hamar. Skogfrøverket har avdelingskontorer i Steinkjer og Bergen.

Vi søker nå etter:  Skogplanteforedler

Personen vi søker skal ha ansvar for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet og plantasjedrift i Midt- og Nord-Norge. Arbeidet består bl.a. i å

 • Etablere og følge opp forsøksfelt, klonarkiver og plantasjer nordafjells
 • Utføre målinger av vekst og kvalitet i forsøksfelt, samt å behandle og analysere data for utvalg av nye generasjoner avlstrær
 • Planlegge det langsiktige avlsarbeidet
 • Lede virksomheten ved Skogfrøverkets Foredlingssenter Kvatninga
 • Samle inn og forvalte biologisk materiale for poding, stiklingsformering, krysningsarbeider eller laging i biobank.
 • Organisere sanking av kongler
 • Lede innleid sesongarbeidskraft

I tillegg til å arbeide systematisk med innsamling, bearbeiding og analyse av forsøksdata og avlsmateriale, vil skogplanteforedleren lede og delta i det operative foredlingsarbeidet i skogen, i våre trearkiver og plantasjer og ved vårt foredlingssenter på Kvatninga.
Fagfeltet er inne i en svært spennende utvikling, der ny teknologi og nye metoder skal utvikles og tas i bruk. Vi samarbeider tett med for forskningsinstitusjoner og andre selskaper innenfor virksomhetsområdet, og skogplanteforedleren vil være en bidragsyter i dette.

Vi tilbyr:

 • Et spennende fagmiljø med stor takhøyde
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling i stillingen
 • Stor frihet til å planlegge arbeidsdagen selv
 • En god kombinasjon av arbeid ute i felt og arbeid inne på kontor
 • Samarbeid med andre kompetansemiljøer gjennom nettverk og felles prosjekter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Vi søker etter en allsidig person som kan arbeide selvstendig og systematisk, har gode analytiske evner og god forståelse for IKT.

Søkere bør ha høyere utdanning innenfor relevante fagområder som skogbruk, plantefag eller andre relevante biovitenskaplige fagretninger. Søkeren må beherske skandinavisk språk.

Kontorsted er i dag på Innocamp i Steinkjer. Kontorplassering i Namsos-området kan være et alternativ dersom det er ønskelig fra den ansattes side.

Stillingen er fast med tiltredelse fra ca. 1.8.2022. Opplæring vil bl.a. gis gjennom en overlappende periode med nåværende skogplanteforedler evt. ved samarbeidende virksomheter i Norden. Nærmere opplysninger gis av daglig leder Frode Hjorth (tlf. 909 17 788) eller Torstein Myhre (tlf. 909 47 533).

Søknad sendes Stiftelsen Det norske Skogfrøverk fhj@skogfroverket.no eller Birkebeinerveien 11, 2316 Hamar innen 4. april 2022.