Hjem

Birgit Hagalid ny medarbeider

Birgit Hagalid er ansatt som prosjektleder i Det norske Skogfrøverk.  Prosjektet er 4-årig og har som formål å foredle et skogplantemateriale som er godt tilpasset et framtidig klima. Birgit er 26 år, kommer fra Hjelmeland og er nå i innspurten med sin masteroppgave i skogfag.  

For å opprettholde en høy genetisk diversitet i et langsiktig foredlingsprogram vil det være viktig å tilføre nye materialer til deler av foredlingspopulasjonen.  Samtidig må vi være i stand til å gjøre utvalg for et endret klima.  Framtidens skogplanter skal utnytte mulighetene som nye vekstbetingelser gir i form av høyere produksjon, og de må være robuste i forhold til klimarelaterte skader.

Prosjektlederen skal samarbeide tett med fagmiljøet i Nibio og med andre prosjekter innenfor fagfeltet klimaendringer og skog.

Prosjektet er finansiert gjennom Regjeringens klimatiltak.

Birgit har Bachelorgrad både i skogfag og i plantevitenskap, og er nå i innspurten på sin masteroppgave, som har bøk og provenienser som tema. 

Hun vil ha kontorplass sammen med Nibio på Ås det første året.

Vi gleder oss til å få Birgit som kollega på Skogfrøverket!

 

 

 

22.09.2019