Hjem

Anbefalte bruksområder for frø- og planter

Det markedsføres nå mange nye frøpartier etter konglehøsten i 2015/2016. Skogfrøverket har oppdatert veiledningen for  frøplantasjefrø for å sikre optimal bruk. Bruksområdene er i hovedsak utvidet, men i noen områder er de også endret.

Endringene gjelder først og fremst Vestlandet og deler av Agder og Telemark som nå har fått mange gode alternativer for skogetablering. Endringene er ikke større enn at planter som er produsert med utgangspunkt i tidligere veiledning fint kan brukes som planlagt, selv om det ikke samsvarer fullt ut med dagens veiledning.

Skogfrøverket har nå god dekning med frøplantasjefrø. Veiledningen er generell og for best mulig resultat må man som før ta hensyn til lokalklimatiske forhold. Det gjelder spesielt i høyereliggende skog, med også i områder på Østlandet hvor tidlig sommerfrost/vårfrost kan være problematisk.

Skogfrøverkets veiledningsfunksjon (også tilgjengelig i nettbutikken) finner du her!

Bruksområder for frøplantasjer finner du her (pdf)

På denne siden finner du alt veiledningsmateriell om proveniens og frøplantasjebruk.

Det arbeides også med nye frøkildebeskrivelser og materiell for bruk hos skogplanteskolene.

22.05.2019