Hjem

35,4 millioner skogplanter levert i 2016!

Det var stor etterspørsel etter skogplanter i 2016 og stor mangel på planter. Det ble levert drøye 35,4 millioner planter i 2016 fra norske skogplanteskoler. Når det gjelder granplanter så er det en økning på over 11% i forhold til 2015.

 Det er i tillegg godkjent import av drøyt 4,8 millioner planter. Tallene for import er noe usikker da den faktiske innførselen til skogplanting kan ha vært lavere enn hva som er søkt godkjent. Statistikken inkluderer planter til juletre og pyntegrønt og tallene for import av planter til juletreformål er sannsynligvis høyere. Import av skogplanter er hovedsaklig fra Sverige. Statistikken inkluderer planter til juletre og pyntegrønt. Statistikken hentes inn på vegne av Landbruks- og matdepartementet.

Les statistikken her

16.01.2019