• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Foredlingssenter innviet

16. august ble «Skogfrøverkets Foredlingssenter Kvatninga» åpnet med fagprogram, kulturelle innslag og hyggelige lykkeønskninger fra skognæringa, Overhalla kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

Les mer »

Forsøksfelt publisert i Kilden

Skogfrøverkets forsøksfelt, plantasjer og trearkiv er nå publisert som et eget kartlag i Kilden. Dette er viktig arealinformasjon vi ønsker skal brukes når inngrep eller omdisponeringer planlegges. 

Les mer »

123