Sankekvoter

Konglesanking settes i gang når det er behov for å supplere frølagrene ved Det norske Skogfrøverk.

Skogfrøverket har ansvar for at det til enhver tid finnes skogfrø av god kvalitet tilgjengelig for norske skogplanteskoler. Skogfrøverket tildeler fylkene sankekvoter, mens det er det kommunale skogoppsynet som har ansvar for organisering av konglesanking lokalt. Avgjørelse om sanking blir tatt på grunnlag av kongleprøver. Kongleprøvene gir bl.a. informasjon om frøets modningsgrad og om frøkvaliteten er god nok for sanking. Sanking kan finne sted i vanlig skog, utvalgte bestand (forhåndsgodkjent) eller i frøplantasjer. Konglesanking skjer helst i samband med hogst.