Tilgang fjelledelgranfrø

Det meldes også i år om dårlig konglesetting på fjelledelgran i det nordvestre USA og Canada! Vi beklager derfor at det ikke kan skaffes mer frø fra utvalgte provenienser i høst. Skogfrøverket er i tett kontakt med våre leverandører om sanking av kongler og våre behov er godt kjent.

På grunn av de mange og omfattende skogbrannene, særlig i British Columbia, er ikke alle aktuelle områder besøkt ennå. Det er likevel liten grunn til å forvente at tilgangen på kongler skal endres. Skogfrøverket har frø på lager fra Upper Fraser, George Mountain, Chuwels Mountain, Sicamous og Arapaho. Vi har også Arizonica varianten fra Apache National Forest.

For å bedre tilgangen på frø på lengre sikt arbeides det med både foredling og etablering av nye frøplantasjer for fjelledelgran.