Organisering

Norsk skogfrøforsyning er regulert gjennom "Lov om skogbruk og skogvern" fra 1965 (skogbruksloven) og "Forskrift for skogfrø og skogplanter" fra 1996.

 

Landbruksdepartementet har det overordnede ansvar for frøforsyningen i skogbruket, og gir de nødvendige rammer, regler og retningslinjer for sektoren.

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk har det utøvende ansvar for å sikre en kvalitativ og kvantitativ god skogfrøforsyning innenfor gjeldende rammer, regler og retningslinjer gitt av Landbruksdepartementet.

Stiftelsens ansvar for frøforsyningen er regulert gjennom "Avtale om frøforsyning og frøverksdrift" fra 1995. Skogfrøverket skal drive ordinær frøverksdrift som omfatter bl.a. sanking av kongler og frø samt framstilling og omsetning av skogfrø. Skogfrøverket skal også utføre ulike forvaltningsoppgaver. Forvaltningsoppgavene omfatter bl.a. kontrollfunksjoner, informasjonsarbeid og frøavl.

Fra og med 2018 vil Skogfrøverket organisere blomstringsrapportering og sanking av kongler fra skogbestand på en ny måte.  Gjennom en tjenestekjøpsavtale med Skogkurs skal utvalgte Aktivt Skogbruk-instruktører rapportere lokal blomstring og frøsetting, og de skal bistå Skogfrøverket med organisering og kontroll av frø- og konglesankingen. Disse oppgavene ble tidligere utført av kommunene. 

I et stort frøår må imidlertid alle gode krefter trå til for å få frøet i hus. I tillegg til Skogfrøverket og Aktivt Skogbruk-instruktører kan lokalt skogoppsyn, skogbruksledere, entreprenører, skogsarbeidere, skogeiere, organisasjoner og privatpersoner bli engasjert i forbindelse med konglesankingen. Skogfrøverket lager sankeplaner og sørger for finansiering av konglesanking.