Frode Hjorth ansatt som daglig leder

Frode Hjorth (58) er ansatt som ny daglig leder ved Skogfrøverket og tiltrer stillingen 1.10.2016.

Hjorth kommer fra stillingen som administrerende direktør i SB Skog AS, en stilling han har hatt siden 1996. Han har utdannelse i skogbruk fra NMBU og har solid erfaring i administrasjon og ledelse fra flere virksomheter tilknyttet skogbruket. Skogfrøverket er godt fornøyd med ansettelsen og vi er sikre på at Hjorth vil bringe Skogfrøverket videre inn i fremtiden på en god måte.   

Nåværende daglig leder, Øyvind Meland Edvardsen, går over i ny stilling ved Skogfrøverket med ansvar for frøverksdrift og prosjektledelse for etablering av foredlingssenter.