Frøanalyser

Laboratoriet kan tilby følgende frøanalyser:

RENHET – andel rent frø, andre arter og avfall i et frøparti.

FRØVEKT – vekt av 1000 frø.

VANNINNHOLD – andel vann (oppgitt i % basert på vekt) i frøet.

SPIREANALYSE – bestemmelse av maksimalt spiringspotensiale.

RØNTGEN – kvalitetsbedømming av frøets ulike bestanddeler (frøskall, opplagsnæring og kime).