Ny ansatt ved Skogfrøverket

Per Ove Væråmoen er ansatt som foredlingstekniker ved Skogfrøverket. Det var 24 søkere til den utlyste stillingen. Væråmoen har allsidig bakgrunn fra skogbruk og offentlig forvaltning. Han begynner i stillingen 16. august. 

Per Ove Væråmoen har sin erfaring fra ulike roller i skogbruket: Rendalen kommuneskoger og  Glommen Skogeierforening (skogsarbeider), Fylkesmannen i Hedmark (fagkonsulent biologiske fag og BU-midler), Innovasjon Norge (rådgiver), Hedmark fylkeskommune (næringspolitisk rådgiver) og Våler og Åsnes Landbrukskontor (rådgiver BU-midler og skogbruksforvaltning).  De siste to årene har han jobbet i Selsøyvik Havbruk på Rødøy i Nordland.Vi ønsker Per Ove velkommen på laget og gleder oss til han starter opp hos oss i august.