Frøbehandling

Skogfrøverket tilbyr ulike typer frøbehandling for kvalitetsheving av frøpartier.

 

Frøbehandling

Beskrivelse

Avvinging og rensing Våtavvinging, grovrens og finrens
Fraksjonering Størrelse eller densitet etter avtale
Harpiksrensing Vannbad
Prevac Fjerning av skadet frø av furu. Fjerning av tomfrø av lerk
IDS og kort vitalisering Fjerning av dødt frø av gran og furu. Vitalisering 3 dager
IDS og lang vitalisering Fjerning av dødt frø av gran og furu. Vitalisering > 3 dager
Vitalisering Vitalisering for økt spirehastighet
Stratifisering Kaldvåt behandling for å bryte frøhvile i frø med spirehemming

 

Frøpartier av gran og furu leveres tørket ned til 5-7% vanninnhold

NB:Frøpartier som lagerføres hos Skogfrøverket IDS-behandles normalt etter behov og egnethet. Frøpartiene får da ny pris etter den spireevne som er oppnådd som følge av IDS-behandlingen.