Statistikk

Skogfrøverket henter årlig inn statistikk etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (i henhold til forskrift for skogfrø og skogplanter). Statistikken omfatter planter produsert av norske skogplanteskoler og som er solgt i Norge til skogbruksformål. Dette inkluderer også planter til juletre- og pyntegrønt.

Salg av skogplanter:
 

2020 med tall for godkjent import

2019 med tall for godkjent import

2018 med tall for godkjent import

2017 med tall for godkjent import
2016 med tall for godkjent import
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007   

Plantesalg 1942 til 2010