Instrukser, skjemaer og veiledere

Her kan ulike dokumenter i PDF-format lastes ned.

 

Blomstring / frøsetting

Konglesanking

Sankeplaner  

Eikenøtter

Behandling av frø / Såing i skog

Frømodnings-prognoser

Rapportskjema

Kongleprøve følgebrev bestand

Sankeplan furukongler 2021-2024 (rullerende)

Melding om sanking av eikenøtter

Behandling og oppbevaring av frø / såing i skogen

2020

Retningslinjer

Retningslinjer gran 2019/2020

 

Krav til utvalgte bestand Eik

  2019

Vurdering konglesetting enkelttrær

Retningslinjer furu 2020/2021

Sankeområder for skogfrø (1995)

Kjerneområde vintereik

   

Veileder gran

Melding om sanking og bekreftelse

 

 

   

Veileder furu 

Sankeskjema og kongleregning

 

   

Faktaark gran

Driftstillegg for hogstmasking og hogger

 

 

   

Faktaark furu

Sikkerhetsinstruks - Safetyinstructions

 

     

Faktaark bjørk

Registrering av utvalgte bestand, inkl. veiledning

 

 

   

Faktaark lønn

 

 

 

   

Faktaark osp og selje

 

 

 

   

Faktaark or

 
 
     

Faktaark alm

 

       

Faktaark ask