Frøplantasjedrift

I en frøplantasje er formålet å produsere genetisk og fysiologisk godt frø for skogbruksformål.

De fleste frøplantasjene i Norge består av podninger av utvalgte avlstrær. Trær som er podet blomstrer villigere og i yngre alder enn trær fra frø. I en frøplantasje blir trærne stelt med tanke på blomstring og konglesanking, og de får av den grunn et annet utseende enn trær i vanlig skog.Trærne står i et systematisk radsystem med stor avstand mellom radene. Dette for at trærne skal få en stor krone og gode forhold for blomstring, pollinering og frømodning, samtidig som det gir god oversikt over avlstrærne og bidrar til effektiv skjøtsel av arealet og enkelttrærne. 

Fagansvarlig:Marte Friberg Myre